Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti

Avtocesta A5 Maribor – Pince

Objekt: Maribor – Pince (državna meja z Madžarsko)

Naročnik: DARS d.d.

Leto: 2009

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je ključnega pomena, saj povezuje SV Slovenijo (Pomurje) s preostalim AC sistemom, po njej pa poteka mednarodni promet proti Madžarski. Skupna dolžina pomurskega avtocestnega kraka, sestavljenega iz sedmih gradbenih odsekov, znaša 85,2 km.

Gradnja se je deloma pričela že leta 2000 z izgradnjo odseka Vučja vas – Beltinci, dela pa so se pospešeno nadaljevala v letu 2006, ko se je pričela gradnja celotnega pomurskega avtocestnega kraka.

Leta 2008 je bil ob koncu meseca maja končan in v promet predan 11 kilometrov dolg odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart . Avgusta istega leta pa je promet stekel še po odseku med Beltinci in Pincami, dolg 34 kilometrov, skupaj z 2,8-kilometrskim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

Izdelava projektov PGD in PZI za naslednje objekte:

AC A5, odsek Lenart – Sp. Senarska

NADHOD  0807 – 1, 4 – 1, leto 2007

PREPUST 0807-1, 3-10, leto 2006

NADVOZ 0807-1, 4-5, leto 2006

AC A5, odsek Lendava – Pince

PODHOD/PODVOZ ZA DIVJAD 0816-1, 3-6, leto 2007

MOST 0814-1, 5-11, leto 2007

MOST 0814-1, 5-6, leto 2006

MOST 0814-1, 5-7, leto 2006

NADVOZ 0815-1, 4-4, leto 2006

AC A5, odsek Maribor – Lenart

PODHOD PLINOVODA 0806-2, 3-15, leto 2006

MOST 0806-2, 5-2, leto 2006

NADVOZ 0806-2, 4-1, leto 2006

REPUST 0806-2, 3-10, leto 2006

NADVOZ 0806-2, 4-2, leto 2006, 2007

NADVOZ 0806-2, 4-3, leto 2007

AC A5, odsek Sp. Senarska – Cogetinci

EKODUKT   0807-2, 4-6, leto 2006

NADVOZ  0807-2, 4-2, leto 2008

NADVOZ  0807-2, 4-3, leto 2007

NADVOZ 0807-2, 4-4, leto 2007

AC A5, odsek Beltinci – Lendava

NADVOZ  (EKODUKT)  0813-1, 4-11, leto 2006

NADVOZ  (EKODUKT)  0813-1, 4-13, leto 2006

NADVOZ  0813-1, 4-12, leto 2006

MOST 0813-1, 5-2, leto 2006

Ostali projekti

Predstavljamo številne projekte, ki smo jih do danes izvedli skupaj s številnimi partnerji.

Projekti v številkah

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Hitrejši in učinkovitejši postopki

SL  /  EN

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.