Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji Pravila in pogoji

Omejitev odgovornosti

Družba Ko-Biro d.o.o. se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti družba Ko-Biro d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletni strani družbe Ko-Biro d.o.o. določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Ko-Biro d.o.o. in nad katerimi družba Ko-Biro d.o.o. nima nadzora, družba Ko-Biro d.o.o. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Družba Ko-Biro d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani www.Ko-Biro d.o.o..si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Zaupnost podatkov

Družba Ko-Biro d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, število obiskovalcev, koliko časa obiskovalci ostanejo na spletnem mestu, ipd.. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Uporabili jih bomo z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Družba Ko-Biro d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov spletnega mesta.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh www.Ko-Biro d.o.o..si, je last družbe Ko-Biro d.o.o. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Ko-Biro d.o.o..

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2022 Ko-Biro d.o.o. - Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Ko-Biro d.o.o. ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Družba Ko-Biro d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

SL  /  EN

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.