Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti

Zaklonišče in podzemni povezovalni kolektor med UKC Maribor in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru

Objekt: Maribor

Naročnik: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Leto: 2013

Obravnavano zaklonišče in povezovalni podzemni hodnik sta bila zgrajena v sklopu gradnje Medicinske fakultete Univerze Maribor. Zaklonišče je umeščeno ob priključku kolektorja na Medicinsko fakulteti, povezovalni podzemni hodnik pa služi povezavi med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in Medicinsko fakulteto in je povezan z že obstoječo mrežo povezovalnih hodnikov UKC.

Hodnik je, merjeno po osi hodnika, skupne dolžine 121,64 m in je umeščen med priključkom na obstoječi povezovalni kolektor med objektom "A" (ginekologija) in objektom "B" (infekcijski oddelek) UKC.

Zaklonišče je trapeznega tlorisa, njegove zunanje mere so 25,54 x 21,65 m. Umeščeno je ob priključku povezovalnega kolektorja na MF, v brežini pod Pobreško cesto, z zasilnim izhodom na oskrbovalno bermo desne brežine Drave.

Izdelava projektov IDP, PGD, PZI in PID za naslednje objekte:

Zaklonišče, trapeznega tlorisa, z zunanjimi merami 25,54x21,65 m,

povezovalnega hodnik skupne dolžine 121, 64 m (merjeno po osi hodnika)

Ostali projekti

Predstavljamo številne projekte, ki smo jih do danes izvedli skupaj s številnimi partnerji.

Projekti v številkah

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Hitrejši in učinkovitejši postopki

SL  /  EN

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.