Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti

RCERO Ljubljana – regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana

Objekt: Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Leto: 2015

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Gre za kompleks objektov, ki so del širšega območja gospodarske javne infrastrukture, njihov namen pa je sprejem in obdelava odpadkov. V RCERO je trenutno vključenih več kot 50 občin, tako da RCERO skrbi za odpadke tretjine Slovenije.

Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov. Kompleks poleg razširjenega odlagališča, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov sestavljajo tudi dodatni energetski objekti, tehtnica in vratarnica. Objekti so zasnovani kot kompleksi med seboj logično povezanih tehnoloških procesov. Gabariti objekta spremljajo zahteve tehnologije, ki je v njih. Zahtevam procesov odgovarja tudi sama konstrukcijska zasnova objektov ter sestave.

Novo odlagalno polje je v uporabi od 2009, čistilna naprava za izcedne vode obratuje od 2011, gradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, ki je bila najzahtevnejši del projekta, pa je bila končana konec leta 2015.

Izdelava projektov izdelava in vodenje projekta IDZ, PGD, PZI in PID za naslednje objekte:

MBO – M: objekt za sprejem in mehansko obdelavo odpadkov

MEHANSKA OBDELAVA ODPADKOV (oznaka 400),

SKLADIŠČE rezervnih delov (oznaka 400.2)

BUNKER za sprejem odpadkov in območje kosovnih odpadkov (oznaka 410),

SOBE - kontrolna, elektro in soba za obiskovalce (oznaka 420),

NADSTREŠEK za skladiščenje bal (oznaka 425),

MBO – B: objekt za sprejem in biološko obdelavo odpadkov

OBJEKT za anaerobno razgradnjo (oznaka 530),

OBJEKT za sprejem, predobdelavo in skladiščenje bioodpadkov (oznaka 610),

OBJEKT za praznjenje (oznaka 625),

OBJEKT za dehidracijo (oznaka 640),

OBJEKT za stabilizacijo (oznaka 650)

Objekt za maturacijo in rafinacijo komposta (oznaka 660)

Energetski kompleks

SKLADIŠČE plina

BAKLA

OBJEKT ko-generacije

Vratarnica (oznaka 700)

Tehtnica (oznaka 710)

Ostali projekti

Predstavljamo številne projekte, ki smo jih do danes izvedli skupaj s številnimi partnerji.

Projekti v številkah

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Hitrejši in učinkovitejši postopki

SL  /  EN

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.