Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti

Termoelektrarna Šoštanj – 6. blok

Objekt: Temelji konstrukcije hladilnega stolpa za 6. blok (del projekta izgradnje novega bloka TE Šoštanj)

Naročnik: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Leto: 2015

Termoelektrarna Šoštanj je največji termoenergetski sistem v Sloveniji. Z namenom nadomeščanja tehnološko zastarelih in ekonomsko nerentabilnih že obstoječih petih blokov, je bil junija v letu 2004 v sklopu strateškega razvojnega načrta TE Šoštanj sprejet projekt, vezan na izgradnjo novega (šestega) bloka.

Projekt je uvrščen v Resolucijo nacionalnega energetskega programa in v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki ga je vlada sprejela 12. oktobra 2006, nato pa novelirala letu 2008.

S postavitvijo bloka 6 se ob enaki količini proizvedene električne energije v Termoelektrarni Šoštanj specifične emisije CO2 znižajo za 35 odstotkov, kar pomeni da bo objekt bistveno bolj energetsko in okoljsko sprejemljiv. Gradbena dela so se začela z rušenjem hladilnih stolpov blokov 1, 2 in 3 leta 2010.

Izdelava PZI dokumentacije za naslednje dele konstrukcij:

Temeljenje hladilnega stolpa

Temeljenje dvižnega jaška z integriranim prelivom in distribucijskih kinet

Temeljenje konstrukcije za podpiranje tehnološke opreme hladilnega stolpa 

Ostali projekti

Predstavljamo številne projekte, ki smo jih do danes izvedli skupaj s številnimi partnerji.

Projekti v številkah

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Objektov na avtocestnih odsekih

0

Hitrejši in učinkovitejši postopki

SL  /  EN

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.